ผลวิจัยจุฬาฯ เผย 5 แบรนด์อสังหาฯ ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากสุด


ข่าวสาร admin 5 ก.ค. 2560

หากกล่าวถึงอสังหาริมทรัพย์แล้ว หลายท่านอาจมีข้อสงสัยว่าแบรนด์อสังหาฯ รายใด ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งข้อสงสัยเหล่านี้จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการให้ทุกท่านได้ทราบ หลังจากที่คณะทีมวิจัยจากภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คิดค้นเครื่องมือชี้วัด CU-BTI (Chulalongkorn University: Brand Trust Index) ซึ่งผลวิจัยระบุว่า 5 แบรนด์ดัง ได้แก่ พฤกษา, อนันดา, แสนสิริ, ศุภภาลัย, และแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขึ้นแท่นผู้นำแบรนด์อสังหาที่คนไทยให้ความไว้วางใจมากที่สุด

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีขนาดที่โตขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้นก็มีมูลค่ารวมสูงกว่า 800,000 บาทเลยทีเดียว โดยแบรนด์อสังหาฯ หลากหลายเจ้าได้แข่งขันทำตลาดกันอย่างเข้มข้น แต่ก็ยังไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถนำมาวัดได้ว่าแบรนด์ใดได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด ด้วยเหตุนี้เองทางศ. ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล คณะผู้วิจัยจากภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกับผู้สนับสนุนหลักอย่างพฤกษา เรียลเอสเตท จึงได้คิดค้นสรางเครื่องมือดัชนีความไว้วางใจในแบรนด์อุตสาหกรรมอสังหาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

เครื่องมือดังกล่าวนี้มีชื่อว่า CU-BTI (Chulalongkorn University: Brand Trust Index) ซึ่งเกิดขึ้นจากการคัดกรองตัวแปรจากทฤษฎีแนวคิดทางการตลาด มาจัดทำเป็นชุดคำถามโดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้บริโภคที่มีแผนซื้ออสังหาฯ ภายใน 1 ปี และผู้บริโภคที่เคยผ่านการซื้ออสังหาฯ มาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,040 คน โดยตีค่าแบรนด์อสังหาฯ ในแต่ละรายออกมาเป็นค่าคะแนน ซึ่งผลวิจัยดัชนีความไว้วางใจแบรนด์ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2560 (Thailand’s Top Brand Trust Index in the Real Estate Industry 2017) โดยจำแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย ผลปรากฏว่า

– อสังหาฯ ประเภทบ้านเดี่ยว แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดมีด้วยกัน 2 แบรนด์คือ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และพฤกษา

– อสังหาฯ ประเภททาวน์เฮ้าส์ แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดคือ แสนสิริ

– อสังหาฯ ประเภทคอนโดมิเนียม แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดมีด้วยกัน 2 แบรนด์ อนันดา และศุภาลัย

โดยทั้ง 5 แบรนด์มีค่าดัชนีความไว้วางใจเท่ากันแบรนด์ที่ร้อยละ 81

ผลงานวิจัยในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้ประกอบการธุรกิจสามารถนำไปใช้เพื่อวัดความไว้วางใจของผู้บริโภค และนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต และที่น่าสนใจก็คือตามเครื่องมือวิจัยได้ระบุว่า สิ่งที่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันต้องการจากแบรนด์อสังหาฯ มากที่สุดก็คือ “บริการหลังการขาย” ซึ่งมากกว่าปัจจัยด้านราคาเสียอีกSirispace New update