10 อันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก .....


-- เลือกประเภท -- admin 5 ก.ค. 2560

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า  เครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เอสดีเอสเอ็น) โครงการในเครือข่ายของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เผยรายงานความสุขโลกประจำปี 2560 จากการสำรวจ 155 ประเทศทั่วโลก พบว่าระเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก แซงหน้าแชมป์เก่าอย่างประเทศเดนมาร์ก ส่วนประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 32 ขยับขึ้นมา 1 อันดับจากปีที่ผ่านมา

โดยใช้ตัวชี้วัดจากปัจจัยหลายอย่างทั้งสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)ต่อหัว , อายุขัยเฉลี่ยของคนในประเทศ , การพึ่งพา , เสรีภาพการใช้ชีวิตในสังคม , ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเรื่องของการปลอดจากคอร์รัปชั่น

สำหรับประเทศที่มีความสุขมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่

อันดับ 1 นอร์เวย์ 
อันดับ 2 เดนมาร์ก
อันดับ 3 ไอซ์แลนด์
อันดับ 4 สวิตเซอร์แลนด์
อันดับ 5 ฟินแลนด์
อันดับ 6 เนเธอร์แลนด์
อันดับ 7 แคนาดา
อันดับ 8 นิวซีแลนด์ 
อันดับ 9 ออสเตรเลีย และ
อันดับ 10 สวีเดน

Sirispace New update